Di tích-Danh thắng-Lễ hội

Xuân Hải có 3 di tích lịch sử văn hóa trong đó có 1 di tích được xếp hạng là di tích lịch sử văn hóa cấp Tỉnh:

TTTên di tíchĐịa chỉNgười quản lýGhi chú
1Đền Chân Longthôn Lam LongNguyễn Xuân HưngDi tích lịch sử cấp Tỉnh
2Đền Thượngthôn Dương phòngDương Thị Danh 
3Chùa Bùi Tuệ Qungthôn Hồng ThủyĐậu Quang Hồng