TỔ CHỨC BỘ MÁY UBND XÃ XUÂN HẢI

 

 

 

 

Đ/C: Nguyễn Duy Thái

Bí thư Đảng ủy –

Chủ tịch HĐND xã

ĐT: 0972843390

Đ/c: Cao Xuân Chương

Phó Bí thư Đảng ủy –

Chủ tịch UBND xã

ĐT: 0904781599

Đ/c: Võ Viết Xuân

Phó Bí thư Thường trực

Đảng ủy xã

ĐT: 0964224789

 

 

 

 

Đ/C: Trần Thị Hường

Phó chủ tịch HĐND xã

ĐT: 0917783226

Đ/c: Nguyễn Minh Đức

CT UBMTTQ xã

ĐT: 0385330773

Đ/c: Trần Văn Vỹ

Phó CT UBND xã

ĐT: 0904425767

 

 

 

 

Đ/c: Ngô Mạnh Hà

Trưởng công an xã

Đ/c: Nguyễn Minh Văn

Chỉ huy trưởng Quân sự

Đ/c: Lương Thị Lý

Văn phòng HĐND – UBND xã

CÁC CÔNG CHỨC CHUYÊN MÔN KHÁC
1. TRẦN NAM TRUNG, VP THỐNG KÊ
2. LÊ KHÁNH
HIỀN, CÔNG CHỨC ĐỊA CHÍNH XÂY DỰNG
3.  TRẦN
THỊ THANH HOA, CÔNG CHỨC LAO ĐỘNG TBXH
4. LÊ
THỊ MAI, CÔNG CHỨC VHTT TT
5. VÕ
SONG TUYẾN, CÔNG CHỨC TƯ PHÁP

6. PHAN THỊ DUNG, CÔNG CHỨC NÔNG NGHIỆP MÔI TRƯỜNG
 

CÁN BỘ BÁN CHUYÊN TRÁCH
1. NGUYỄN VĂN THẮNG, CHUYÊN TRÁCH TRUYỀN THANH
2. ĐẬU
THỊ TUYẾT, VĂN PHÒNG ĐẢNG ỦY

3. TRẦN THỊ THOA, PHÓ CHỦ TỊCH HỘI NÔNG DÂN

4. TRẦN THỊ HẠNH, PHÓ CHỦ TỊCH HLHPN THỊ
5.NGUYỄN THỊ THU DUYÊN, PHÓ CTMTTQ XÃ

 

CÁN BỘ KHỐI ĐOÀN THỂ
1. NGÔ THỊ TÚ ANH, CHỦ TỊCH HLH PHỤ NỮ
3. CAO
THỊ ĐÀO, BÍ THƯ ĐÀO THANH NIÊN
4. NGUYỄN DUY TRUNG, CHỦ TỊCH HCCB
5. HOÀNG
VĂN DŨNG, CHỦ TỊCH HỘI NÔNG DÂN